Peter Hermans


Peter Hermans is in 1950 geboren en woont in Ell, in Limburg. Hij is grafisch opgeleid. Zijn gehele leven heeft hij getekend en geschilderd en sinds hij de lithografie vaarwel heeft gezegd in 1996 is hij fulltime actief als beeldend kunstenaar.

Vanaf jonge leeftijd werd hij geboeid door kunst en cultuur in het algemeen en door de Weerter kunstenaars Jan Tullemans en Walter Schalken in het bijzonder. Later werd hij ook geïnspireerd door o.a. Picasso, Permeke, Appel en Lucebert.

In eerste instantie schilderde hij met olieverf, maar uiteindelijk geeft hij de voorkeur aan de veelzijdigheid van acryl, die hij gebruikt op een manier zoals hij voorheen olieverf hanteerde.

Werken van Hermans zijn niet in één blik te bevatten; ze nodigen uit om intensiever te kijken en zo meer facetten te ontdekken en te ondergaan.

Zijn streven is niet alléén een mooi beeld te creëren; hij wil vooral een krachtig, prikkelend en boeiend geheel laten ontstaan. Mensen en dieren krijgen een prominente plaats door middel van expressieve penseelstreken, met een kleurrijk palet, in allerlei situaties en belevingen.

Kortom, tekenen en schilderen zijn voor hem noodzakelijke levensbehoeften om uiting te geven aan de wisselende gezichtsvelden waarmee hij de werkelijkheid beleefd.