Ans & Ton Rijkers


Ton en Ans vormen samen een echtpaar. Ton schrijft gedichten al vanaf zijn twaalfde jaar en Ans tekent reeds vanaf haar derde jaar. Aanvankelijk tekende ze uitsluitend paarden. Als zij buiten speelde moest de hele weg eraan geloven, want er werden klinkers kapot gegooid en het beste stuk ervan werd gebruikt om van de ene kant van de weg tot aan de overkant kolossale paarden te tekenen. Al heel gauw kwamen daar olifanten bij en andere wilde dieren.Vervolgens kwamen de mensen aan de beurt en de eerste portretten zagen het licht. In de tussentijd leerde ze landschappen, zeeën interieurs figuurtekenen enz. Op haar achttiende jaar behaalde zij haar akte om les te geven aan scholen.

Langzamerhand ontwikkelde ze een geheel eigen stijl van werken verschoof ze hoe langer hoe meer in de richting van het zogeheten neo symbolisme. Ton viel op de middelbare school al op met zijn gedichten. Ze werden door leeftijdgenoten voor de klas voorgedragen, ook in andere klassen en zelfs op andere scholen. Zijn leraar was heel enthousiast en moedigde hem voortdurend aan. Thans zijn er al drie dichtbundels van hem uitgegeven en ook is er een geheel nieuw product van zijn hand namelijk een sprookjesboek op komst.

Ook zijn leraar tekenen was heel erg enthousiast over hetgeen hij op het gebied van compositie en ontwerpen presteerde. Hij behaalde derhalve zeer behoorlijke cijfers. Hoewel het schilderen voor Ton op de tweede plaats komt, doet hij dit nog steeds met heel veel genoegen. Ook komt het voor dat Ton samen met Ans een schilderij vervaardigt.

Ook plaatst Ans de gedichten van Ton op doek, d.w.z. ze zoeken samen een gedicht uit, Ton heeft daar zijn eigen voorstellingen bij en daar maakt hij een schetsje van en vervolgens maakt Ans van dat schetsje een schilderij en schildert daar het gedicht er op. Samen staan ze wel eens op een kunstmarkt of een beurs. Dan verkopen ze de dichtbundels en losse kaarten waarop gedichten staan. Van de spirituele schilderijen van Ans zijn eveneens reproducties en kaarten vervaardigd welke ook te koop aangeboden worden. Tenslotte schildert en tekent Ans portretten. Ook veel van overleden mensen ( naar foto's ). Deze portretten kunnen in zowel de conventionele- als in de neo symbolistische stijl uitgevoerd worden.